Dokumentace k pozemkům u jezera

Záměr investora je v souladu s platným územním plánem obce Hamr na Jezeře, který byl vydán 22.3.2010 opatřením obecné povahy č.01/2010. Vydání nabylo účinnosti dne 12.4.2010.
Řešená lokalita spadá do ploch rekreace.

Povolení k výstavbě rekreačních objektů u jezera 

1. územní rozhodnutí ze dne 29.6.2011 - rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.8.2011.

2. stavební povolení na novou trafostanici a nové kabelové vedení NN ze dne 31.10.2011 - povolení nabylo právní moci dne 6.12.2011.

3. stavební povolení na veřejné osvětlení ze dne  27.2.2012 - povolení nabylo právní moci dne 15.3.2012.

4. stavební povolení na splaškovou kanalizaci, vodovod a odlučovač ropných látek ze dne 13.4.2012 - povolení nabylo právní moci dne 26.5.2012.

5. stavební povolení na komunikace, parkoviště a chodníky ze dne 18.4.2012 - povolení nabylo právní moci dne 23.5.2012.

V měsíci listopadu 2012 byla dokončena stavba komunikací, chodníků a inženýrských sítí - kanalizace a vodovod, veřejné osvětlení, komunikační kabel a kabel NN. Prodej zasíťovaných pozemků byl zahájen!!!

Stáhněte si

Popis souboruTypVelikost
Areál rekreačních objektů v lokalitě Hamr na Jezeře - Oznámení záměru Adobe Acrobat 569,06Kb
Areál rekreačních objektů v lokalitě Hamr na Jezeře - Závěr zjišťovacího řízení Adobe Acrobat 1 027,45Kb
Územní rozhodnutí Adobe Acrobat 192,44Kb
Územní rozhodnutí - nabytí právní moci Adobe Acrobat 116,08Kb
Stavební povolení kabely NN 3 944,05Kb
Stavební povolení vodovod kanalizace 1 603,87Kb
Stavební povolení veřejné osvětlení Adobe Acrobat 1 026,41Kb
Stavební povolení komunikace a chodníky Adobe Acrobat 1 363,51Kb
Územní plán Adobe Acrobat 899,24Kb
Územní plán - mapa Adobe Acrobat 1 923,63Kb

Dodávky dílčích výrobních celků, tak i plně automatizovaných strojů, dopravníkových a polohovacích systémů.